WIELKIE MOCARSTWO I POLSKA 1919-2019

100 lat stosunków polsko-amerykańskich

Projekt Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i instytucji partnerskich mający na celu poszerzenie wiedzy o kluczowych aspektach 100-letniej historii stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz ich znaczeniu dla kształtowania miejsca Polski i jej bezpieczeństwa.

4 października 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się polsko-amerykańska konferencja podsumowująca doświadczenia 100 lat wzajemnych stosunków.
W konferencji wezmą udział m.in. dyplomaci, którzy kształtowali te relacje, a także przedstawiciele Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie.

4 października 2019 r. dzieło życia Jana Karskiego, “Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty” doczeka się kolejnego, specjalnego wydania. Książka jest wybitnym studium historii polskiej dyplomacji w XX w. i miejsca Polski w geopolitycznej strategii wielkich mocarstw. Obowiązkowa lektura dla każdego zainteresowanego najnowszą historią Polski.

Honorowa nagroda za obronę godności i praw człowieka, za odwagę cywilną i podejmowanie działań w duchu uniwersalnych wartości, którymi kierował się Jan Karski: potrzeby najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości.

Projekt edukacyjny dla młodzieży, będący kontynuacją podjętej na konferencji tematyki, mający na celu zwrócenie uwagi na położenie Polski w świecie. Jak światowa polityka wpływa na nasze życie? Czym właściwie jest dyplomacja? Czy Polska jest podmiotem czy przedmiotem polityki międzynarodowej? To tylko niektóre z pytań, które zadajemy podczas angażujących warsztatów. Zapraszamy szkoły, studentów, edukatorów, do współpracy z naszą fundacją.

darczyńcy i partnerzy Konferencji

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

logotypy-organizatorzy540

PARTNERZY SPECJALNEGO WYDANIA KSIĄŻKI JANA KARSKIEGO
"WIELKIE MOCARSTWA WOBEC POLSKI 1919-1945. OD WERSALU DO JAŁTY"

KSIĄŻKA logos