SPIRIT OF JAN KARSKI AWARD

 

Spirit of Jan Karski Award to honorowa nagroda polskiej Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i amerykańskiej Jan Karski Educational Foundation przyznawana za obronę godności i praw człowieka, za odwagę cywilną i podejmowanie działań w duchu uniwersalnych wartości, którymi kierował się Jan Karski.

goniecPNG

DOTYCHCZASOWI LAUREACI

Samantha Power

2013: Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ – za przykładną działalność na rzecz zapobiegania ludobójstwu.

John McCain

2014: Senator Stanów Zjednoczonych – za odwagę i przewodnictwo w sprzeciwianiu się na forum publicznym wobec międzynarodowych aktów agresji.

Nicholas Kristoff

2016: dziennikarz New York Times’a i dwukrotny laureat nagrody Pulitzera – za nieustającą działalność na rzecz wzrostu świadomości społecznej w kwestii kryzysów humanitarnych na całym świecie.

LAUREAT SPIRIT OF JAN KARSKI AWARD 2019

PETER F. KROGH

fot. Carol Harrison

Wieloletni dziekan Szkoły Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Stanach Zjednoczonych.
Peter F. Krogh, przez 25 lat (1970-1995) był Dziekanem The Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie i uważany jest za „drugiego założyciela” wspomnianej szkoły, w której jako profesor przez 15 lat wykładał problematykę stosunków międzynarodowych. Poprowadził ponad 200 odcinków programów telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych stacji PBS (z których jeden wygrał nagrodę Emmy). Jest także autorem naukowej trylogii Reflections on World Affairs and American Foreign Policy and Diplomacy.

Przyjaciel Jana Karskiego, któremu słynny emisariusz dedykował dzieło swojego życia, książkę “Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty”.

W swoim uzasadnieniu o przyznaniu nagrody Peterowi F. Kroghowi kapituła nagrody wskazała, że prof. Krogh od ponad 50 lat jest inspirującym przekazicielem historycznego dziedzictwa Jana Karskiego poprzez łączenie wysiłków świata akademickiego i dyplomatycznego w celu edukacji tysięcy adeptów dyplomacji oraz tysięcy widzów programów telewizyjnych, które tworzył, oraz uwrażliwiania ich na konieczność zapobiegania przemocy w konfliktach i promowania relacji opartych na wzajemnych szacunku.

Statuetka

W 2019 r. nagroda po raz pierwszy zostanie wręczona w Polsce. Również od tego roku Spirit of Jan Karski Award będzie przyznawana w formie statuetki. Jej autorem jest warszawski rzeźbiarz Mikołaj Ciszewski.
Wysmukła w formie rzeźba jest graficznym odzwierciedleniem wartości uosabianych przez Karskiego. Korpus stylizowany jest na bukiet niezapominajek – symbolu pamięci. Wyrasta on na transparentnej, skupiającej światło, przezroczystej podstawie, w której srebrna szachowa figura gońca, nawiązująca do działalności Karskiego-emisariusza, postawiona jest w centrum szachownicy – będącej odwołaniem do dyplomatycznej gry mocarstw i wojennej roli polskiego emisariusza.
Szachy były także jedną z największych pasji Jana Karskiego. 

Print
Szkic M. Ciszewskiego