POLSKA - AMERYKA. 100 WAŻNYCH LAT.

 

W Polsce dorasta obecnie trzecie pokolenie, które nie zaznało potworności wojny.
Czas od zakończenia II wojny światowej jest najdłuższym okresem pokoju w naszych dziejach. Można zaryzykować tezę, że zawdzięczamy go w dużej części naszym przyjaznym stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi.  

Jakie były źródła wcześniejszych konfliktów, których ofiarą padała Polska i jaką rolę odegrała w nich dyplomacja Stanów Zjednoczonych? Czy mogliśmy im zapobiec? Czy Polska była i jest dzisiaj podmiotem, czy przedmiotem polityki międzynarodowej? Dziś stoimy przed nowymi wyzwaniami zagrażającymi przyszłości kolejnych pokoleń. Czy możemy tym zagrożeniom zapobiec?
Między innymi na te pytania będziemy starali się odpowiedzieć w trakcie konferencji.

Print

O KONFERENCJI

2019 – rok istotnych rocznic

2019  jest wyjątkowy ze względu na dwie ważne rocznice. Wiosną 1919 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, co było praktycznym potwierdzeniem wsparcia udzielonego Polsce przez amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona, który w styczniu 1918 roku przed amerykańskim kongresem wymienił powstanie wolnej Polski jako jeden z warunków zakończenia I wojny światowej. Z kolei w czerwcu 2019 roku minęło 100 lat od zawarcia traktatu wersalskiego, formalnie kończącego pierwszy ogólnoświatowy konflikt zbrojny, a także potwierdzającego naszą państwowość na arenie międzynarodowej.

Jan Karski –  świadek historii

Przed wojną, jeszcze jako Jan Kozielewski, młody i zdolny absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, szybko piął się w hierarchii polskiego MSZ. W trakcie wojny, jako emisariusz polityczny znał najważniejsze osobistości polskiej konspiracji politycznej i wojskowej. Blisko współpracował z gen. Władysławem Sikorskim, premierem Stanisławem Mikołajczykiem i innymi członkami polskiego rządu na uchodźstwie.

Jako wysłannik polskiego rządu spotkał się osobiście między innymi z ministrem spraw  zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthonym Edenem oraz prezydentem USA Franklinem D. Rooseveltem. Był rozpoznawalny i słuchany jako autor jednego z największych bestsellerów w Ameryce („Tajne państwo”). Bezpośrednio po wojnie pozyskiwał w Europie oficjalne dokumenty emigracyjnych rządów państw Europy Wschodniej na zlecenie byłego  prezydenta USA Herberta Hoovera, tego samego, który w okresie międzywojennym zorganizował dla głodującej Polski pomoc żywnościową.

Po II wojnie światowej związał się z Ameryką. Do końca życia wypowiadał się o tym kraju z niesłabnącym podziwem. Rozumiał także lepiej niż ktokolwiek inny meandry polityki międzynarodowej, które w okresie II wojny światowej doprowadziły do utraty polskiej suwerenności. Zajął się pracą naukową i dydaktyczną. Ponad 40 lat przepracował jako wykładowca na prestiżowym Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie.

Karski – świadek i analityk

Karski chciał być świadkiem, aby móc opowiadać to, co widział na własne oczy. Najpierw w czasie wojny, kiedy wszedł do warszawskiego getta. Niedługo potem w kręgach rządu na uchodźstwie z bliska obserwował miotanie się polskich polityków emigracyjnych pomiędzy oczekiwaniami i nastrojami w okupowanym kraju, a bezlitosnymi realiami polityki wielkich mocarstw, dla których priorytetem było militarne pokonanie Niemiec i utrzymanie dobrych stosunków z ZSRR.

Chciał zrozumieć przyczyny klęski Polski. Zrobił to w oryginalny dla siebie sposób – spojrzał na naszą historię oczami polityków krajów ościennych i wielkich mocarstw. Wykonał gigantyczną pracę analizując tysiące dokumentów, notatek i wspomnień. Swoje konkluzje, po wielu latach pracy, zawarł w książce „Wielkie mocarstwa wobec Polski. 1919-1945 Od Wersalu do Jałty”. Jego wnioski były bolesne. Karski pisał: „Polska nie zdołała odegrać niezawisłej i skutecznej roli na arenie międzynarodowej, bez względu na sukcesy i błędy swojej polityki. W istocie jej los zależał od wielkich mocarstw – ich krótko – czy długodystansowych celów i wzajemnych stosunków między nimi.” Poza wojną 1920 roku, dowodził, Polacy nie mieli możliwości na tę rzeczywistość wpłynąć. Czy dziś tezy postawione w książce Karskiego są aktualne?
O miejscu Polski w świecie, o jej podmiotowości i możliwości kształtowania własnego losu wobec polityki potężniejszych sąsiadów oraz w zmieniającym się obecnie globalnym układzie sił  będą debatować paneliści podczas konferencji.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:

Panel I. Stosunki transatlantyckie: wspólnota wartości i interesów

Wykład inauguracyjny – Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Celem I panelu jest ocena kondycji wspólnoty transatlantyckiej, która pojawiła się w ostatnich latach II wojny światowej i od tego czasu zwycięsko przeszła liczne próby, stawiła czoło zagrożeniom zewnętrznym, poradziła sobie z różnicami i napięciami wewnętrznymi. Przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj? Jakie czynniki zagrażają jej spoistości, a jakie jej służą? W jej ramach ważną rolę pełnią stosunki dwustronne USA z wieloma państwami starego kontynentu. Stosunki polsko-amerykańskie mają wprawdzie 100 lat, ale w jednej wspólnocie jesteśmy dopiero od nieco ponad 20. Co oba kraje mogą zrobić, aby wzmocnić więź transatlantycką, aby dobrze służyła ona nie tylko ich interesom, ale też całej wspólnocie i Zachodowi.

Panel II. Wspólnota atlantycka w świecie power politics

Wykład wprowadzający – Daniel Fried, Atlantic Council, b. ambasador USA w Polsce 

USA, Zachodnia Europa oraz wspólnota transatlantycka (NATO) były filarem tworzonego po II wojnie światowej – a szczególnie po zimnej wojnie – Liberalnego Porządku Międzynarodowego. Obecnie ów porządek przeżywa kryzys a może nawet zmierzch. Czy to jest proces nieodwracalny? Co, jeśli w ogóle i w jaki sposób można z niego uratować i przenieść do nowej fazy stosunków międzynarodowych. Czy obserwowany w tym kontekście powrót Power Politics służy USA i Europie, czy odwrotnie? A może USA tak, a Europie wcale? Wobec jakich globalnych wyzwań wspólnota transatlantycka powinna działać razem? 

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

RELACJE WIDEO Z KONFERENCJI

Rozpoczęcie konferencji 

Wręczenie nagrody Spirit of Jan Karski Award Prof. Peterowi F. Kroghowi

Wykład inauguracyjny Piotra M. Cywińskiego 

Panel I

Panel II

PROGRAM

Uniwersytet Warszawski

Aula im. Jana Baszkiewicza Collegium Politicum, 4 października 2019 r. (piątek)

8.30 – 9.00 REJESTRACJA

9.00 – 9.30 POWITANIE:

Ewa Junczyk-Ziomecka, Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego (Polska)

Andrzej Rojek, Prezes Jan Karski Educational Foundation (USA)

Prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych

i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Min. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP

Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce (TBC)

8.30 – 9.00

9.00 – 9.30

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA

POWITANIE:

Ewa Junczyk-Ziomecka, Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego (Polska)

Andrzej Rojek, Prezes Jan Karski Educational Foundation (USA)

Prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce (TBC)

Min. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych

i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

9.30 – 10.15

WRĘCZENIE NAGRODY SPIRIT OF JAN KARSKI AWARD

Amb. Stephen D. Mull – laudacja

Prof. Peter F. Krogh – przemówienie laureata

Prowadzenie: Michał Mrożek, Andrzej Rojek

10.15 – 10.30

WYKŁAD INAUGURACYJNY:

Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

10.30 – 12.15

PANEL I:

Stosunki transatlantyckie: wspólnota wartości i interesów

Paneliści:

Dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. prof. UW Robert Kupiecki, dyplomata, b. wiceminister obrony narodowej oraz b. ambasador RP w Waszyngtonie
Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolog i politolog, b. ambasador RP w Moskwie
James P. Seevers, Dyrektor Studiów oraz Programu Georgetown Leadership Seminar w Instytucie Studiów Dyplomatycznych Uniwersytetu Georgetown
Maciej Wierzyński, dziennikarz i redaktor w mediach polskich i amerykańskich, twórca programu poświęconego tematyce międzynarodowej “Horyzont” w TVN24.

Moderator:

Jacek Stawiski

12.15 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.45

PANEL II:

Wspólnota atlantycka w świecie power politics 

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY:

Daniel Fried, amerykański dyplomata, b. ambasador USA w Polsce

Paneliści:

Dr hab. Paweł Kowal, politolog, historyk, ekspert ds. polityki wschodniej;

b. poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. Peter F. Krogh, były dziekan Szkoły Służby Zagranicznej i emerytowany

profesor Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie

Prof. dr hab. Roman Kuźniar, politolog, kierownik Katedry Studiów

Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydział Nauk

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Amb. Stephen D. Mull, amerykański dyplomata, b. ambasador USA w Polsce

Moderator:

Eugeniusz Smolar

materiały pokonferencyjne / conference proceedings

MÓWCY

Dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana nauk społecznych. W latach 2008-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych, gdzie zajmowała się sprawami dotyczącymi badań naukowych i współpracą z zagranicą. W latach 2006-2008 była analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stypendystka Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego na Georgetown Leadership Seminar w 2016 r. W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzą m.in. takie zagadnienia jak problematyka praw człowieka i demokracji, zbrodnie masowe czy międzynarodowe prawo humanitarne. 

Dr Piotr M. A. Cywiński – historyk. Od 2006 r. Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Współtwórca i od 2009 r. prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau. Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczący Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Członek Rady Muzeów przy Ministrze Kultury (2009-2018) i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2010-2016). W latach 1996–2000 wiceprezes, a w latach 2000–2010 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.

Daniel Fried – w amerykańskiej dyplomacji pracował czterdzieści siedem lat. Odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji amerykańskiej polityki w Europie po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jako specjalny asystent i starszy dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydentów Clintona i Busha, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i asystent sekretarza stanu ds. Europy (2005–09), Daniel Fried wpływał na kształt polityki rozszerzenia NATO w Europie Środkowej Ambasador Fried zakończył pracę w dyplomacji i odszedł na emeryturę w kwietniu 2017r. Obecnie jest członkiem Rady Atlantyckiej. Wykłada gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim. Daniel Fried jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich ekspertów w dziedzinie Europy Środkowowschodniej i Rosji.

Ewa Junczyk-Ziomecka – Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Prawniczka, dziennikarka, od wielu lat zaangażowana w dialog polsko-żydowski. Od 2001 r. przez pięć lat pełniła funkcję dyrektora do spraw rozwoju i wicedyrektora nowo powstającego Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, skąd przeszła do Kancelarii Prezydenta RP, gdzie w latach 2006–2010, najpierw jako podsekretarz a następnie sekretarz stanu, kierowała Biurem Inicjatyw Społecznych. Od 2010, przez blisko pięć lat jako Konsul Generalna RP kierowała polską placówką dyplomatyczną w Nowym Jorku.

Dr hab. Paweł Kowal – politolog, historyk, publicysta, ekspert ds. polityki wschodniej. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz badacz w Kolegium Europejskim w Natolinie. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005–2009 był posłem na Sejm RP, w latach 2006–2007 był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2009–2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych PE i przewodniczącym delegacji UE do Komisji Parlamentarnej UE-Ukraina.

Peter F. Krogh – przez 25 lat (1970–1995) był Dziekanem The Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie i uważany jest za „drugiego założyciela” wspomnianej szkoły, w której jako profesor przez 15 lat wykładał problematykę stosunków międzynarodowych. Poprowadził ponad 200 odcinków programów telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych stacji PBS (z których jeden wygrał nagrodę Emmy). Jest także autorem naukowej trylogii Reflections on World Affairs and American Foreign Policy and Diplomacy. Jego dokonania zyskały uznanie rządów Austrii i Niemiec, a także Uniwersytetu w Georgetown, który utworzył specjalne stypendium jego imienia oraz jego alma mater, The Fletcher School of Law and Diplomacy, która uhonorowała go nagrodą Outstanding Leadership Award. Peter Krogh mieszka na wyspie Nuntacket w stanie Massachusetts, gdzie od czasu do czasu wygrywa zawody wędkarskie, oraz w Georgetown, gdzie pisze.

Dr hab. Prof. UW Robert Kupiecki – dyplomata, profesor Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2012 ambasador RP w Waszyngtonie, potem wiceminister obrony narodowej w latach 2012-2015. W latach 1999–2004 był zastępcą ambasadora w stałym przedstawicielstwie RP przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli. Do dyplomacji trafił w 1994 r. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego.

Prof. dr hab. Roman Kuźniar – politolog, dyplomata, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW, w latach 2005–2007 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 2010 do 2015 doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych. Redaktor naczelny „Rocznika Strategicznego”. Dyrektor Akademii Dyplomatycznej (2003-2005). Senator UW w kadencji 2012-2020. Odznaczony m.in. francuską Legią Honorową.

Georgette Mosbacher – Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Amerykańska bizneswoman, przedsiębiorczyni i filantropka. W latach 2001–2005 sprawowała funkcję dyrektor naczelnej firmy Borghese Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, produkującej kosmetyki. W 2016 r. została nominowana przez amerykański Senat do Amerykańskiej Komisji Doradczej ds. Dyplomacji Publicznej. Georgette Mosbacher przez kilkadziesiąt lat aktywnie zajmowała się sprawami międzynarodowymi, zarówno w działalności prywatnej, jak i publicznej. Prowadząc działalność filantropijną, Georgette Mosbacher założyła Nowojorski Ośrodek dla Dzieci, który pomaga dzieciom — ofiarom przemocy — oraz ich rodzinom zamieszkałym w Nowym Jorku; zasiadała również w zarządach licznych organizacji charytatywnych udzielających wsparcia weteranom i ich rodzinom.

Michał H. Mrożek – absolwent Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, były student prof. Jana Karskiego. Prezes Zarządu HSBC Bank Polska S.A. Wcześniej Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Biznesu Międzynarodowego w Nowym Jorku oraz Wiceprezes Zarządu Citibank Handlowy w Warszawie. Członek Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Filantrop.

Stephen D. Mull – prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Wirginii. Ma za sobą 36-letnie doświadczenie służby dyplomatycznej. Były Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce (2012–2015). Wcześniej pracował jako sekretarz wykonawczy w Departamencie Stanu. Koordynował działania dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, zarządzał działaniami kryzysowymi prowadzonymi przez Departament Stanu w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 r. Na początku kadencji prezydenta Obamy kierował pracami Biura Podsekretarza Stanu ds. Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Kontroli Zbrojeń. Dwukrotnie otrzymał Presidential Meritorious Service Award, jak również inne liczne nagrody.

Dr hab. Prof. UW Marcin Pałys – rektor Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r., a od 2016 także przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. W latach 2008–2012 był prorektorem Uniwersytetu ds. rozwoju i polityki finansowej. Wcześniej pełnił m.in. funkcję prodziekana Wydziału Chemii. Rektor UW Jest członkiem International Society of Electrochemistry. Zasiada także w kapitule nagród naukowych tygodnika „Polityka”. Do głównych zainteresowań badawczych profesora należą: chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności badanie złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii.

Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – socjolog i politolog, specjalistka w zakresie problematyki wschodnioeuropejskiej. Od 2012 do 2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2014 do 2016 ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. W 2016 roku została dyrektorem programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego a następnie dyrektorem forumIdei, think tanku pro publico bono Fundacji Batorego.

Andrzej Rojek – Prezes Jan Karski Educationa Foundation w Nowym Jorku oraz przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Od 1986 roku pełni kierownicze funkcje w amerykańskim i międzynarodowym sektorze finansowym. Zasiada m.in. w Radzie Powierniczej Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Jest zaangażowany w liczne inicjatywy filantropijne w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Prof. James P. Seevers – Dyrektor Studiów oraz programu Georgetown Leadership Seminar w Instytucie Studiów nad Dyplomacją w Szkole Służby Zagranicznej im. Edmunda Walsha na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Z uniwersytetem związany od 2005 roku, wcześniej pracował w Departamencie Stanu, gdzie zajmował się sprawami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem południowej Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej.

Jacek Stawiski – dziennikarz, publicysta. Komentator polskiego kanału telewizyjnego, TVN 24. Współprowadzi program „Horyzont”. Pracę rozpoczął na początku lat 90. W stacji RMF FM. W latach 1994–1999 był dziennikarzem i wydawcą w Serwisie Światowym BBC World. Współautor dokumentu filmowego “My, naród” o stosunkach polsko-amerykańskich w czasach Solidarności, stanu wojennego, Okrągłego Stołu i wyborów w czerwcu 1989 r.

Eugeniusz Smolar – ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Emigrant polityczny w okresie PRL. Był dziennikarzem i dyrektorem Sekcji Polskiej Serwisu Światowego BBC w Londynie (1975–1997). Po powrocie z emigracji został wiceprezesem Zarządu Polskiego Radia S.A. (1998–2002), a następnie dyrektorem programowym PR S.A. (2002–2004). W latach 2005–2009 był prezesem zarządu Centrum Stosunków Międzynarodowych. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa europejskiego, stosunkami transatlantyckimi, polityką wschodnią, a także prawami człowieka i promocją demokracji.

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – politolog, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku kieruje Ośrodkiem Analiz Politologicznych UW. Redaktor naczelny kwartalnika Studia Politologiczne, redaktor serii wydawniczej w Peter Lang Verlag: Studies in Politics, Security and Society. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konsul RP w Niemczech w latach 1991–1995. Członek Rady Programowej Center Francais de Berlin w Berlinie. Zainteresowania badawcze: problematyka niemiecka, integracja europejska, nauka o państwie oraz nauki o bezpieczeństwie.

Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-2001) oraz doradca ministra zdrowia w zakresie integracji europejskiej, regionalnej polityki zdrowotnej i ustroju ochrony zdrowia (1999-2000). W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015). W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od 7 sierpnia 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od 4 kwietnia 2017 r. jest Sekretarzem Stanu – Szefem Gabinetu Prezydenta RP.

Maciej Wierzyński – dziennikarz i publicysta. Pracę zawodową rozpoczął w  1961 roku. w „Przeglądzie Kulturalnym”, potem pracował  w „Polityce” i w„Kulturze”, gdzie był zastępcą redaktora naczelnego a od 1980 r. – w redakcji sportowej  a następnie w Studio 2TVP –  z której został zwolniony po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1984 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.  W latach 1989-1994 pracował w radiu Wolna Europa, a następnie w Voice of America w Waszyngtonie, gdzie kierował polską rozgłośnią. Zapis jego rozmów z Janem Karskim ukazał się w książce „Emisariusz. Własnymi słowami”. Po powrocie do Polski, od 2005 roku rozpoczął współpracę z  TVN24, gdzie prowadzi magazyn „Horyzont” poświęcony sprawom międzynarodowym.